Disclaimer

De tekst op deze site is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. JORNA gedenktekens V.O.F. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woords) van de informatie op deze site. Noch JORNA Gedenktekens V.O.F., noch de directie, medewerkers, of samenwerkende bedrijven van JORNA Gedenktekens V.O.F. zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.
JORNA Gedenktekens V.O.F. kan te allen tijde en zonder kennis-geving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan JORNA Gedenktekens V.O.F. niet garanderen dat de informatie te allen tijden volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend.
De houders van de site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

Auteursrechten en handelsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van JORNA Gedenktekens V.O.F. of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar.

Op al onze leveringen en diensten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de K.v.K. te Leeuwarden.
Een exemplaar ligt ter inzage of wordt op aanvraag toegezonden.

 

JORNA Gedenktekens V.O.F.
De Gaffel 46
9206 AW DRACHTEN

©2017 - Jorna Gedenktelens - Disclaimer

Sluit